S odborníkem o Little Tikes

Jakou roli hrají správně vybrané a kvalitní hračky ve vývoji psychických i pohybových schopností dítěte? Zeptali jsme se Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerové, CSc., přední odbornice v oblasti vývojové psychologie, pedopsychologie a psychologie handicapu, která v současné době působí na Husitské teologické fakultě UK Praha. Je autorkou řady monografií, vysokoškolských učebnic a metodických příruček.

Jakou roli hrají hračky při vývoji dítěte?

Hračky jsou pro vývoj dítěte velmi důležité. Rozvíjejí rozmanité psychické i pohybové schopnosti a dovednosti, často bývají přímo pro rozvoj některé z nich vytvořeny. Kvalitní hračky mají více funkcí, které lze postupně využívat, když dítě zvládne jednu, může si užívat další. Pro děti do tří let je to především rozvoj pohybu, hlavně rukou, a jeho koordinace, ale i rozvoj smyslového rozlišování různých tvarů a zvuků, a také jejich spojení. Kvalitní a dobře vybraná hračka rozvíjí i dětskou pozornost, což je velmi důležité, protože ani ta se sama od sebe nerozvine, a děti se ji musit naučit používat. Některé hračky rozvíjejí paměť a myšlení, dítě nad tím co je možné s hračkou dělat musí uvažovat a musí si pamatovat, jaká akce vyvolá jakou odpověď a co jak funguje. Mnohé hračky mohou sloužit pro společnou hru s rodiči, kteří mohou dítě vést a ukazovat mu, co všechno se s ní dá dělat. Společná hra je pro děti velmi prospěšná a dobře vybraná hračka ji může účinně podpořit.

Jaké hračky by rodiče dětem měli kupovat?

Rodiče by měli dětem kupovat takové hračky, které odpovídají jejich věku, což je vyznačeno na krabici, ale měli by brát ohled i na to, co jejich dítě baví. Hračka se mu také musí líbit a měla by je zaujmout, aby mělo chuť si s ní pohrát. Rodiče mívají někdy tendenci koupit takovou hračku, která připadá hezká a zajímavá jim, ale jejich dítě může mít jiný názor. Dětské preference bývají různé a to je třeba vzít v úvahu. Při výběru hračky se lze také zaměřit na určitou funkci, kterou je dle názoru rodičů potřeba rozvíjet, např. pohyby rukou či koordinaci ruky a oka. Hračka leckdy funguje i jako stimulační pomůcka, ale i za takových okolností by měla především působit radost.

Jaké chyby mohou rodiče udělat při výběru hraček? Proč je důležitý správný výběr hračky?

Při výběru hraček mohou rodiče chybovat hlavně v tom, že dítěti koupí hračku, která se pro jeho věk nehodí, je pro ně buď moc jednoduchá a nebo zase příliš složitá, takže neví, co s ní má dělat. Další chybou může být snaha rodičů zaměřovat dítě na něco jiného než o co má ono samo zájem, na činnost, která se líbí jim, ale dítě nebaví. Taková hračka nebude plnit svůj účel a dítě nepotěší tak, jak by mohla. A co je ze všeho nejdůležitější, rodiče by měli dbát na to, aby hračka nemohla dítěti ublížit. Levné hračky mnohdy bezpečné nebývají a dospělé často ani nenapadne, co všechno by se mohlo stát. Správný výběr hračky je důležitý, protože nevhodná hračka nepotěší a ani nepřispěje k rozvoji dítěte.

Jaké výhody mají hračky Little Tikes?

Hračky Little Tikes mají všechny nezbytné vlastnosti jaké mají kvalitní hračky mít: jsou zdravotně nezávadné, jsou provedené v pěkné barevnosti, a proto jsou pro děti lákavé, jsou většinou víceúčelové, takže si s nimi může dítě hrát více způsoby, samo i s ostatními, a zabaví se jimi delší dobu. Každá z těchto hraček je zaměřena na rozvoj nějaké funkce, resp. více funkcí, a dítě se při hře s nimi leccos spontánně naučí. Jsou sice dražší, ale jsou bezpečné a rodiče si mohou být jisti, že budou plnit vše, co se od kvalitní hračky očekává.

 
 
 

Novinky

Novinky

Reklama

Reklama

Facebook

Facebook